Công nghiệp Tin tức

  • Facts About Biodegradable Plastic

    Sự thật về nhựa có thể phân hủy sinh học

    1. Nhựa khó phân hủy là gì? Nhựa phân hủy là một khái niệm lớn. Đó là một khoảng thời gian và bao gồm một hoặc nhiều bước trong các điều kiện môi trường xác định, dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cấu trúc hóa học của vật liệu, làm mất đi các đặc tính nhất định (các ...
    Đọc thêm