Yêu cầu thông tin
chúng ta là ai

THƯỢNG HẢI HUANNA CÔNG NGHIỆP &CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

  • L]3R)XS36C5H`I)H$S8_WCQ

Thượng Hải Huanna Industry & Trade Co., Ltd. được dành riêng cho sinh thái và lối sống lành mạnh.Vào năm 2017, chúng tôi đã thành lập một thương hiệu mới thân thiện với thiên nhiên NATUREPOLY, với hy vọng biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai của chúng ta.Đấu tranh chống lại ô nhiễm nhựa là quan trọng hơn bao giờ hết và NATUREPOLY tin rằng những lựa chọn nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe và hành tinh của chúng ta.Mỗi cá nhân cần phải thực hiện vai trò của mình trong việc loại bỏ nhựa ra khỏi cuộc sống hàng ngày của họ.Các vật liệu bền vững và có thể phân hủy sinh học, như PLA (polyacid) và mía, giúp chúng ta tiến gần hơn một bước tới cuộc sống không có nhựa.

  • 2%
  • 71%
  • 0,02%
  • 63%